У сфері консалтингу ми працюємо в 3 напрямках

 • Технічний Due Diligence
 • Фінансовий Due Diligence
 • Розробка бізнес-планів

Due Diligence - це передінвестиційний аналіз, що дозволяє отримати об'єктивні дані про об’єкт інвестування.

 

Наша компанія спеціалізується на наданні наступних видів Due Diligence:

 • технічний;
 • фінансовий.

 

Технічний аудит (Technical Due Diligence) - це передінвестиційний аналіз, який полягає в перевірці технічної (в т.ч. проектної) документації, в загальній оцінці здійсненності і рентабельності будівництва, а також в аналізі кошторисної документації.

Компанія РенЕнерджі готова професійно вирішити для Вас всі ці питання - якісно і оперативно!

Технічний аудит проводиться кваліфікованими фахівцями з більш, ніж 10-річним досвідом робіт, що пройшли відповідну сертифікацію

 

Ми допоможемо Вам:

 • перевірити поточний стан об'єкта
 • виявити існуючі дефекти;
 • визначити фактичний обсяг робіт;
 • провести розрахунок вартості виконаних робіт за ринковими цінами на момент будівництва;
 • виявити розбіжності між фактично виконаними роботами та наданими актами виконаних робіт;
 • зіставити кошторисну документацію та акти виконаних робіт;
 • виявити перевищення витрат матеріалів згідно норм списання;
 • визначити завищення цін на матеріали і послуги машин і механізмів.

В результаті проведеного технічного аудиту буде складено детальний звіт з наданням необхідних рекомендацій

 

Фінансовий аудит (Financial Due Diligence) - комплексний аналіз фінансового стану проекту і перспектив його подальшого розвитку.

 

Аналіз прибутковості проекту, ефективності фінансової та інвестиційної діяльності становить стратегічну мету проведення даного виду аудиту. Для її досягнення проводиться збір, перевірка та аналіз проектної та (фінансової звітності проекту (компанії)

 

При проведенні Financial Due Diligence:

 • аналізуються прогнозні капітальні інвестиції, їх адекватність і відповідність ринковим стандартам
 • прораховуються фінансові коефіцієнти, перевіряються основи вартісної оцінки зобов'язань і активів і елементи облікової політики;
 • виявляються і обговорюються ті фактори, які можуть (могли) вплинути на фінансові результати
 • оцінюється характер руху грошових коштів за останні періоди і за прогнозні періоди, розглядаються фактори, що впливають на нього;
 • Формується звіт, який включає повний фінансово-економічний аналіз проекту на різних його стадіях

Розробка бізнес-планів

 

Бізнес-план необхідний для залучення інвестицій в проект. Компанія РенЕнерджі займається розробкою бізнес-планів. Одним з наших конкурентних переваг є те що ми маємо реальний досвід в залученні інвестиції для будівництва сонячних електростанцій.

Компанія РенЕнерджі має в своєму штаті професійного інвестиційного аналітика (CFA candidate), за допомогою якого ми і займаємося розробкою бізнес-планів.

 

Бізнес-план включає:

 • Розрахунок вартості реалізації проекту
 • Прогноз доходів і витрат за проектом. Кілька варіантів, в залежності від виявлених ризиків
 • Рух грошових коштів
 • Розрахунок окупності з урахуванням різних комбінацій ризиків
 • Розрахунок фінансових і інвестиційних показників проекту
 • SWOT-аналіз і аналіз чутливості
 • Аналіз основних ризиків, їх мінімізації
 • Підсумкова презентація
 • Комунікація з фінансовими установами (банками) з питань фінансової моделі

 

Подати заявку

­